Recomanacions per visitar els Parcs Naturals Garraf, Olèrdola i Foix

/, Parcs Naturals del Garraf - Olèrdola - Foix/Recomanacions per visitar els Parcs Naturals Garraf, Olèrdola i Foix

Recomanacions per visitar els Parcs Naturals Garraf, Olèrdola i Foix

RECOMANACIONS PER VISITAR EL PARC

NORMATIVA DELS PARCS NATURALS DEL GARRAF, OLÈRDOLA I FOIX

La presència i l’activitat humana han deixat un conjunt de manifestacions arquitectòniques i artístiques al llarg del temps. Cal respectar aquest ric patrimoni cultural i respectar la normativa dels parcs naturals.

LA CIRCULACIÓ MOTORITZADA

La circulació de vehicles està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

Recordeu que la velocitat màxima per pistes és de 30 km/h.

Modereu la velocitat per tal d’evitar atropellaments de persones o de fauna silvestre.

El soroll causat per alguns vehicles és perjudicial per a espècies sensibles, com ara les aus rapinyaires, que poden abandonar les seves àrees de nidificació.

L’erosió originada per les derrapades provoca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa viària. Circuleu amb moderació i mesura, especialment en pendents i amb el terra moll.

No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’accés als camins ni als vorals de les carreteres.

LA BICICLETA

Respecteu la preferència dels vianants i eviteu causar-los molèsties.

Adeqüeu la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 30 km/h, excepte al Parc de la Serralada de Marina que és 20 km/h.

Circuleu només per carreteres, pistes forestals o per camins de passejada de més de 3 metres d’amplada.

Per causes justificades, en determinades zones del Parc, la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment.

Seguiu els consells de la circulació motoritzada.

ACTIVITATS AGRÍCOLES  

Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes, ja que són el mitjà de vida de molts dels habitants del parc.

APROFITAMENTS FORESTALS

Els aprofitaments forestals són activitats tradicionals a la majoria dels parcs. Les tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i la normativa dels parcs.

RESPECTEU LA NATURA

Respecteu la natura i la tranquil·litat de l’entorn. Cal evitar sorolls innecessaris.

LA CAÇA

La caça és regulada per llei i únicament és permesa als vedats de caça existents. Si coincidiu amb una batuda de senglar, cal que respecteu la senyalització i no us allunyeu dels camins.

CAVALLS

La circulació de cavalls s’ha de limitar a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

NEU

Si hi ha risc de neu o ha nevat, consulteu l’estat de les carreteres i pistes a la pàgina web del parc. Conduïu amb precaució, respecteu els senyals i les indicacions dels guardes i dels informadors.

ACAMPADA

L’acampada lliure no és permesa en cap de les seves modalitats, incloses les autocaravanes.

L’acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements similars, únicament es podrà realitzar en les àrees expressament creades o als llocs específicament indicats a tal efecte.

Les àrees on està permesa expressament l’acampada són aquelles que s’inclouen dins dels equipaments del parc, o bé els càmpings situats al seu interior o al seu entorn.

Tot i això, consulteu quins són els càmpings i les àrees d’acampada (a l’interior o als entorns dels parcs) on sí es pot acampar.

FAUNA

Per protegir les poblacions de fauna autòctona, està prohibit alliberar animals de companyia o forans que les puguin desplaçar del seu hàbitat.

Si trobeu alguna tortuga, respecteu-la. És una espècie protegida i la seva captura i tinença són sancionades per la Llei de protecció dels animals. No està permès deixar anar tortugues als parcs.

FLORA

El margalló és una espècie protegida per la llei i la seva recol·lecció és penalitzada.

Si colliu bolets, no malmeteu el bosc utilitzant eines o furgant la terra.

Les castanyes i les pinyes, constitueixen l’aliment de diverses espècies animals, a més de ser un recurs econòmic per als propietaris forestals. Colliu-ne amb moderació i sempre amb l’autorització dels propietaris.

LES ROQUES

El rocam dels parcs és protegit i no és permès ni alterar-lo ni extreure’l.

ESCALADA

Si practiqueu l’escalada, feu-ho amb la màxima seguretat i en les èpoques i els llocs permesos. És prohibida la instal·lació de vies ferrades i el descens d’engorjats. Consulteu la reglamentació existent i les zones permeses per practicar l’escalada al Parc del Garraf.

ESPELEOLOGIA

L’espeleologia és una activitat esportiva especialitzada per a la pràctica de la qual es recomana tenir formació. És important comunicar a quina cova o avenc s’anirà.

Dins d’algunes cavitats, es pot produir hipòxia, a causa d’una baixa concentració d’oxigen. És aconsellable que porteu dispositius per quantificar l’oxigen i, si la mesura n’indica una concentració baixa, ho informeu a l’oficina del parc o a la Federació Catalana d’espeleologia.

CAMINAR PEL PARC

Consulteu l’estat actual a ‘Avisos i alertes’del Parc.

El Garraf és un massís càrstic amb multiplicitat d’avencs. Us recomanem que extremeu la precaució quan camineu pel parc. No sortiu dels senders senyalitzats i tingueu cura dels infants i dels animals de companyia.

 

ET POT INTERESSAR:

Senderisme Catalonia Adventures