Política de Servei – Catalonia Adventures

//Política de Servei – Catalonia Adventures

Política de Servei – Catalonia Adventures

POLÍTICA DE SERVEI DE CATALONIA ADVENTURES

Catalonia Adventures ofereix una llista d’experiències i sensacions en el medi natural. On el client viurà una aventura segura i única en el seu viatge de turisme, ja sigui de llarga o curta durada.

Drets del client, una vegada oficialitzada la venda del servei:

 • Realitzar el servei en la data que pugui quadrar amb Catalonia Adventures.
 • Tenir accés a tota la informació del servei un dia abans de la seva execució.
 • Estar assegurat per l’empresa Catalonia Adventures. Sota assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir accés a tot el material necessari, que Catalonia Adventures determina, per a realitzar el servei.
 • Disposar d’una plataforma per a queixes i suggeriments. Així com el dret de ser escoltat i disposar d’una trobada per a resoldre el conflicte.
 • Comentar la seva experiència a CATALONIA ADVENTURES REVIEW, GOOGLE, TRIPADVISOR …
 • Seguir les polítiques de cancel·lació

Drets de Catalonia Adventures, abans d’oficialitzar la venda

 • Tenir disponibilitat abans de confirmar un servei
 • A cancel·lar el servei:
  • quan el guia cregui que les condicions meteorològiques o condicions de la persona no són favorables. Els guies de Catalonia Adventrures vetllaran per la seguretat e integritat del client.
  • Per causes majors.
  • Quan el guia decideixi que els integrants no son aptes per a realitzar el servei. En aquest cas, es podrà canviar el servei. Amb una sanció de 20€ per persona, sempre i quan el guia pugui demostrar la seva prèvia conscienciació del client. Cal fer cas als suggeriments del Guia.

Política de compra

ES PODRA COMPRAR L’ACTIVITAT PER LA WEB O A TRAVES DE TRUCADA TELEFONICA, WHATS APP, INSTRAGRAM O FACEBOOK.

 • Una vegada efectuada la compra. EL CLIENT ES POSARA AMB CONTACTE AMB CATALONI ADVENTURES I ES DONARÀ tota la informació del servei, així com la seva confirmació.
 • No es confirmarà la data del servei fins que no es faci efectiva la paga i senyal del servei i Catalonia Adventures accepti la reserva.
 • La compra del servei es sense horari. I cal trucar a Catalonia Adventures per a reservar la hora del servei.
 • Una vegada es realitza la compra, no es retornen els diners, si no es per les causes explicades al llarg d’aquest manifest. Es retorna amb una val per una altre data i/o servei.
 • Si la compra es grupal i un dels participants no avisa amb el temps adequat, perdrà la paga i senyal, sense possibilitat de retorn.

Política de cancel·lació

 • Cancel·lació amb més de 4 dies 100% reembossament.
 • Cancel·lació entre 1 i 2 dies 50% reembossament o canvi per una altra activitat, segons criteri de Catalonia Adventures
 • Cancel·lació 48 hores abans de l’activitat sense reembossament.
 • No presentar-se el dia pactat a l’hora acordada implica la perduda total de la activitat, sense dret a reemborsament, canvi de data o compensació.
 • Aplaçaments el mateix dia de l’activitat, sigui quina sigui la causa, han de realitzar-se per whats app o trucada telefònica abans de les 8:00 del matí i , si es vol canviar la data, impliquen un suplement de 20€ per persona.
 • Comunicar ho a Catalonia Adventures el mes aviat possible, essent Catalonia Adventures el que decidirà la política de cancel·lació.
  • Lesions
  • Familiars, cal avisar amb antelació DE 48 HORES i es permet el reemborsament del 100%