ACTUACIONS COVID-19

ACTUACIONS COVID-19

A PARTIR DEL 11 DE MAIG, JA PODEM COMENÇAR A FER ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL.

US ESPEREM AMB MOLTÍSSIMA IL·LUSIÓ PER COMPARTIR LES EXPERIÈNCIES AMB VOSALTRES

Actuacions COVID-19 de Catalonia Adventures per garantir la màxima seguretat i la màxima sostenibilitat en les nostres activitats.

USUARI SEGUR I AMB CONFIANÇA

MÀXIMA SOSTENIBILITAT ECOLÒGICA

A Catalonia Adventures ja tenim preparades totes las normatives, protocols i procediments que exigeix el ministeri d’indústria, comerç i turisme per reduir el contagi per coronavirus SARs-CoV-2.

Ministeri turisme mesures COVID-19

Aquests mesos de situació extraordinària amb motiu de pandèmia per el COVID-19, requereix d’unes mesures preventives per evitar el contagi del mateix. Catalonia Adventures ha estat treballant al llargs d’aquests dies per aconseguir la màxima seguretat dels propis treballadors i dels usuaris de les nostres activitats.

LES NOSTRES ACTUACIONS COVID-19 PER REDUIR EL CONTAGI

ABANS DE LES ACTIVITATS

Formació COVID-19 adequada del personal que treballa amb Catalonia Adventures.

Creació de protocols i procediments per evitar el contagi del COVID-19.

Creació d’un departament de seguiment dels protocols i actuacions. Millora continuada de les nostres accions.

Els treballadors de Catalonia Adventures utilitzen EPI’S per a manipular el material necessari per les activitat i així poder entregar-us-lo lliure de COVID-19.

Desinfectar de l’espai de magatzematge del material.

Desinfecció del equip i material (diari) necessari per les activitats que realitza Catalonia Adventures. Seguint les normatives proposades pel ministeri de turisme i dels fabricants del material.

Signatura de la documentació dels protocols i actuacions a seguir per part de cada  tècnic esportiu de Catalonia Adventures. Conscienciació i normativa d’actuació. Us volem garantir la bona praxis dels tècnics.

Creació de protocols específics per a cada una de les nostres activitats:

ABANS DE L’ACTIVITAT

No vingueu a fer l’activitat en el cas de patir símptomes de COVID-19 (febre, tos seca, fatiga i/o falta d’aire). Truqueu-nos i facilitarem el canvi de reserva o la cancel·lació de l’activitat.

Si sou persones amb vulnerabilitat (embarassada, hipertensió, problemes cardiovasculars, diabetis o amb problemes pulmonar) no vingueu a fer l’activitat o acompanyar a la persona que a de fer-la. Si tens dubtes, comenta’ns-ho.

Catalonia Adventures et facilitarà tota l’informació de l’activitat via mail.

Hauràs de signar el document de conformitat, bones practiques, sostenibilitat i el contracte de Catalonia Adventures i retornar-lo per mail.

Catalonia Adventures et facilitarà l’horari i el lloc de l’activitat, el qual us garantirà l’activitat en grup reduït i/o unitat familiar.

Us aconsellem utilitzar el transport públic (segueix les normes de seguretat establertes pel servei), així minimitzem la petjada de carboni, la majoria de les nostres activitats les realitzem properes a espais de transport públic, o bé, utilitzeu el transport propi en el vostre grup natural (família, amics,..)

DURANT L’ACTIVITAT

Els usuaris de l’activitat de Catalonia Adventures, es comprometen en tot moment a seguir les instruccions de l’equip de professionals.

Per la seguretat de tots, evitar el contacte físic en la mesura possible. En el cas que no sigui possible, posarem les mesures necessàries per minimitzar el contacte.

Els participants a les activitats de Catalonia Adventures, hauran de passar el test del termòmetre, el qual ens avisa de la possibilitat de tenir febre. En aquests cas, no es podrà fer l’activitat.

Els usuaris hauran de venir previstos de mascareta (pot ser mascareta quirúrgica) i guants, en el cas que no les portin, Catalonia Adventures, les facilitarà als seus clients. Tots els EPI’S que utilitza Catalonia Adventures, estan autoritzats i segueixen les recomanacions sanitàries CE.

Els clients de Catalonia Adventures, hauran de mantenir la distancia de seguretat, la qual estarà adequadament senyalitzada, per facilitar la comprensió, trobaràs un cartell amb les indicacions. 

DESPRÉS DE L’ACTIVITAT

Molt a disgust dels professionals, per tal de seguir la normativa, en acabar l’activitat evitarem el  contacte físic i continuarem mantenint les distancies de seguretat.

Trobaràs uns contenidors, així podràs deixar el material utilitzat, aquests els portarem a desinfectar per a una nova utilització.

Trobaràs uns contenidors per poder deixar les mascaretes, guants o altres residus per garantir el correcte tractament.

Les fotografies o altres documents així com avaluació del servei us el passarem via mail.